Y%C3%B6vieras%20ja%20Kumpulan%20siirtola

Sininen kärhö, vai mikä se oli?